Körülmények – EQUO AKTIV

Általános Szerződési Feltételek az ügyféltájékoztatóval

1. Alkalmazási kör

1.1 A Pronura GmbH, Schlosswiesen 3, 74847 Obrigheim (a továbbiakban: "Eladó") és a Vevő (a továbbiakban: "Vevő") közötti üzleti kapcsolatra kizárólag az alábbi Általános Szerződési Feltételek a megrendelés időpontjában érvényes változatban irányadóak.

1.2 A Vevő kérdéseivel, panaszaival és kifogásaival az ügyfélszolgálatot hétköznapokon 9:00 és 13:00 óra között a +49 6261 675 2880-as telefonszámon és a info@pronura.net e-mail címen érheti el.

1.3 A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében fogyasztó minden olyan természetes személy, aki olyan jogügyletet köt, amely túlnyomórészt sem kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységének nem tulajdonítható (BGB 13. §).

1.4. A vevő eltérő feltételei nem ismerhetők el, kivéve, ha az eladó kifejezetten hozzájárul azok érvényességéhez. 2. A fogyasztónak a vásárlóval szemben támasztott, a vásárlótól eltérő feltételei nem érvényesek.

2 Ajánlatok és szolgáltatásleírások

2.1 A termékek bemutatása a webáruházban nem minősül jogilag kötelező érvényű ajánlatnak, hanem a megrendelésre való felhívásnak.

2.2 A vásárló az eladó kínálatából kötelezettség nélkül választhat termékeket, és azokat egy úgynevezett kosárban gyűjtheti össze a [kosárba helyezés] gombra kattintva. A kosáron belül a termékválaszték megváltoztatható, pl. törölhető. Ezt követően a vásárló a [pénztár] gombra kattintva a kosáron belül befejezheti a rendelési folyamatot. 2.3. A vásárló a kosáron belül a [pénztár] gombra kattintva rendelheti meg az árut.

2.3 A [Vásárlás] gombra kattintva a vásárló kötelező érvényű kérelmet nyújt be a kosárban lévő áruk megvásárlására. A megrendelés befejezése előtt a vásárló bármikor módosíthatja és megtekintheti az adatokat, valamint a böngésző "vissza" funkciójának segítségével visszatérhet a kosárba, illetve a megrendelési folyamatot teljes egészében megszakíthatja. A kötelező adatokat csillaggal (*) jelöljük.

2.4 Az eladó ezt követően e-mailben automatikus visszaigazolást küld a vásárlónak az átvételről, amelyben a vásárló megrendelése ismét szerepel (megrendelés visszaigazolása). Az automatikus átvételi visszaigazolás csupán azt dokumentálja, hogy az eladó megkapta a vevő megrendelését, és nem minősül adásvételi szerződés megkötésének. Az adásvételi szerződés csak akkor jön létre, ha az eladó a megrendelt terméket 2 napon belül átadta a vevőnek, vagy 2 napon belül egy második e-maillel, expressz rendelés visszaigazolással vagy a számla megküldésével megerősítette a vevőnek történő feladást.

2.5. Amennyiben az Eladó lehetővé teszi az előre történő fizetést (itt: beszedési megbízással történő fizetés), a szerződés akkor jön létre, amikor a banki adatokat megadják, és a Vevőt felszólítják, hogy a következő 14 napon belül fizessen. Ha a fizetés a megrendelés visszaigazolásának elküldését követő 14 naptári napon belül, az esedékesség ellenére, még ismételt felszólítás után sem érkezik meg az eladóhoz, az eladó eláll a szerződéstől azzal a következménnyel, hogy a megrendelés érvényét veszti, és az eladónak nincs szállítási kötelezettsége. A cikk lefoglalása előre fizetés (beszedési megbízással történő fizetés) esetén tehát legfeljebb 14 naptári napra szól.

3. Árak és szállítási költségek

3.1 Az eladó weboldalán feltüntetett valamennyi ár tartalmazza a vonatkozó törvényes hozzáadottérték-adót.

3.2 Az EU összes országába szállítási költségmentesen szállítunk. Svájcba, az Egyesült Királyságba (UK) és a Feröer-szigetekre történő szállítás esetén 9,90 EUR szállítási átalánydíjat számítunk fel.

4 Szállítás, áruk rendelkezésre állása

4.1 Eltérő megállapodás hiányában az árukat raktárunkból szállítjuk a megadott címre. A szállítási idő Németországon belüli szállítás esetén kb. 2-3 munkanap, Európán belüli szállítás esetén kb. 4-5 munkanap. Ha előre fizetésről állapodtunk meg, a szállítás a számla összegének beérkezését követően körülbelül 3-4 nappal történik.

4.2 Ha az áru kiszállítása a vevő hibájából három szállítási kísérlet ellenére sem sikerül, az eladó elállhat a szerződéstől. A teljesített kifizetéseket a vevőnek haladéktalanul visszatérítik.

4.3 Az eladó nem köteles a megrendelt árut leszállítani, ha a maga részéről szabályszerűen megrendelte az árut, de az áru nem megfelelően vagy nem időben került leszállításra (kongruens fedezeti ügylet). Ennek előfeltétele, hogy az eladó nem felelős az áru rendelkezésre állásának hiányáért. Továbbá az eladó nem vállalhatta a megrendelt áru beszerzésének kockázatát. Az áru megfelelő elérhetetlensége esetén a vevő által már teljesített kifizetéseket haladéktalanul vissza kell téríteni. Az eladó nem vállalja a megrendelt áruk beszerzésének kockázatát (beszerzési kockázat). Ez vonatkozik az olyan áruk megrendelésére is, amelyeket csak típusuk és jellemzőik tekintetében írnak le (általános áruk). Az eladó csak a raktárkészletéből és a beszállítótól megrendelt árukat köteles szállítani.

5. Fizetési módok

5.1. A vevő a megrendelési folyamat keretében és annak lezárása előtt választhat a rendelkezésre álló fizetési módok közül. A fizetés történhet vagy:

Hitelkártyával
vagy
Paypal.

5.2 Az adott esetben rendelkezésre álló fizetési módok kiválasztása az eladót terheli. Különösen fenntartja magának a jogot, hogy a vevőnek csak kiválasztott fizetési módokat ajánljon fel a fizetésre, például a hitelkockázatának védelme érdekében csak előlegfizetést.

5.3 Bankkártyás fizetés esetén a vételárat a megrendeléskor (engedélyezéskor) lefoglalják a hitelkártyán. A hitelkártyaszámla tényleges megterhelésére akkor kerül sor, amikor az eladó az árut elküldi.

5.4 PayPal fizetéssel történő fizetés esetén a vásárlót a megrendelési folyamat során a PayPal online szolgáltató weboldalára irányítják át. Ahhoz, hogy a számla összegét a PayPal-on keresztül ki tudja fizetni, a vásárlónak ott regisztrálnia kell, vagy először regisztrálnia kell, legitimálnia kell magát a hozzáférési adataival és meg kell erősítenie a fizetési megbízást. Miután a megrendelés az üzletben leadásra került, az eladó felkéri a PayPal-t a fizetési tranzakció elindítására. A vásárló a rendelési folyamat során további utasításokat kap. A fizetési tranzakciót a PayPal közvetlenül ezt követően automatikusan végrehajtja.

5.5. A beszedési megbízással történő fizetés esetén a vásárló viseli a fizetési művelet visszaterheléséből eredő költségeket, amelyek a számlán lévő fedezet hiánya vagy a hibásan továbbított banki adatok miatt merülnek fel.

5.6 A vevő késedelmi kamatfizetési kötelezettsége nem zárja ki, hogy az eladó további, késedelemmel okozott kárigényeket érvényesítsen.

5.7 A vevő csak akkor jogosult a beszámításra, ha ellenköveteléseit az eladó jogerősen megállapította és elismerte, vagy azok a fő követeléssel szoros kölcsönös kapcsolatban állnak. A vevő visszatartási jogot csak annyiban gyakorolhat, amennyiben a követelések ugyanabból a szerződéses jogviszonyból származnak.

6. Tulajdonjog-fenntartás

A leszállított áru a teljes fizetésig az eladó tulajdonában marad.

7. Szavatosság a dologi hibákért

A jótállásra a jogszabályi rendelkezések az irányadók.

8. Elállási nyilatkozat

Abban az esetben, ha a vevő a BGB (német polgári törvénykönyv) 13. §-a értelmében fogyasztónak minősül, azaz ha a vásárlást olyan célokra végzi, amelyek túlnyomórészt sem kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységének nem tulajdoníthatók, az alábbi rendelkezések szerint elállási joga van.

Az elállás joga

A vevőnek joga van tizennégy napon belül indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított tizennégy nap, amelyen a vevő vagy az általa megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, az árut birtokba vette.

Az elállási jog gyakorlása érdekében a vevőnek egyértelmű nyilatkozat (pl. postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levél, levél, fax vagy e-mail) útján kell tájékoztatnia az eladót arról, hogy el kíván állni a szerződéstől.

A vevő erre a célra használhatja a mellékelt elállási nyilatkozatmintát, amely azonban nem kötelező.

Elállási nyilatkozatminta

Én/mi (*) ezennel visszavonom/visszavonjuk (*) az alábbi áruk (*) megvásárlására kötött szerződést:

Megrendeltem (*)/megkaptam (*)/megkaptam (*)

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú közlés esetén)

Dátum

(*) Ahol nem alkalmazható, azt törölni kell.

A felmondást a következő címre kell küldeni

Pronura GmbH
Schlosswiesen 3
74847 Obrigheim

Telefon: +49 6261 675 2880
E-mail: info@pronura.net

A visszavonási határidő betartásához elegendő, ha az ügyfél a visszavonási jog gyakorlásáról szóló értesítést a visszavonási határidő lejárta előtt elküldi.

A visszavonás következményei:

Ha a Vevő visszavonja a szerződést, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés visszavonásáról szóló értesítésnek az Eladóhoz való beérkezésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Vevőnek az összes kifizetett összeget, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az abból eredő többletköltségeket, hogy a Vevő az Eladó által kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott). E visszafizetéshez az Eladó ugyanazt a fizetési módot használja, amelyet a vásárló az eredeti ügylet során használt, kivéve, ha kifejezetten más fizetési módban állapodtak meg; a vásárlót semmilyen esetben sem terheli semmilyen díj a visszatérítés miatt.

Az eladó a visszatérítést mindaddig megtagadhatja, amíg az árut vissza nem kapja, vagy amíg a vevő nem igazolja, hogy az árut visszaküldte, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

A vevőnek az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amelyen a vevő az eladót a szerződés felmondásáról értesítette, vissza kell küldenie vagy át kell adnia az eladónak. A határidő betartottnak tekintendő, ha a vevő az árut a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi, és a feladásról igazolást ad.

A visszaküldés költségei minden esetben a vevőt terhelik.

Az ügyfélnek kell megtérítenie az áru értékvesztését, kivéve, ha az árut kifogástalan, bontatlan állapotban küldi vissza.

9 Önkéntes visszaküldés

A törvényes elállási jogon túl az eladó 30 napos visszavételi jogot biztosít. Az időszak az áru átvételével kezdődik. A határidő akkor teljesül, ha a vevő a 30 napos határidő lejárta előtt elküldi az árut. A vételárat az eladó a visszaküldött áru kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti. A visszaküldés közvetlen költségei a vevőt terhelik.

10 Felelősség

10.1 Az Eladó kártérítési felelősségére az alábbi felelősségkizárások és -korlátozások vonatkoznak (a követelésekre vonatkozó egyéb jogi követelmények sérelme nélkül):

10.2 Az Eladó korlátlanul felel, amennyiben a kár oka szándékosságon vagy súlyos gondatlanságon alapul.

10.3 Az Eladó felel továbbá a lényeges kötelezettségek enyhén gondatlan megszegéséért, amelynek megszegése veszélyezteti a szerződés céljának elérését, vagy olyan kötelezettségek megszegéséért, amelyek teljesítése a szerződés megfelelő teljesítését egyáltalán lehetővé teszi, és amelyek betartására a vevő rendszeresen számít. Ebben az esetben azonban az Eladó csak a szerződésre jellemző, előre látható kárért felel. Az Eladó nem felel a fenti mondatokban említettektől eltérő kötelezettségek enyhén gondatlan megszegéséért.

10.4. A fenti felelősségkorlátozások nem vonatkoznak az élet, a testi épség vagy az egészség sérülése, a termék minőségére vonatkozó szavatosság vállalását követő hiba, valamint a csalárd módon elhallgatott hibák esetén. A termékfelelősségről szóló törvény szerinti felelősséget ez nem érinti.

10.5. Amennyiben az Eladó felelőssége ki van zárva vagy korlátozott, ez vonatkozik az alkalmazottak, képviselők és teljesítési segédek személyes felelősségére is.

11 A szerződés szövegének tárolása

11.1 A megrendelő a szerződés szövegét a megrendelésnek az eladóhoz történő elküldése előtt kinyomtathatja a böngészője nyomtatási funkciójának használatával a megrendelési folyamat utolsó lépésében.

11.2 Az Eladó a Vevő által megadott e-mail címre a megrendelés összes adatát tartalmazó megrendelési visszaigazolást is megküldi a Vevőnek. A megrendelés visszaigazolásával együtt, de legkésőbb az áru kiszállításakor a Vevő megkapja az Általános Szerződési Feltételek egy példányát is az elállási szabályzattal és a szállítási költségekre vonatkozó információkkal, valamint a szállítási és fizetési feltételekkel együtt. Ha a vásárló regisztrált a www.equoaktiv.com webáruházban, akkor a leadott megrendeléseit a profiljában megtekintheti. Ezen kívül az Eladó tárolja a szerződés szövegét, de azt nem teszi hozzáférhetővé az interneten.

12. Záró rendelkezések

12.1. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ha a szerződő partner a német kereskedelmi törvénykönyv (HGB) szerinti kereskedő, akkor a bírósági illetékesség helye e cég székhelye, a Pronura GmbH székhelye.

12.2 A szerződés nyelve a német.

12.3 Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja (OS) a fogyasztók számára: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nem vagyunk hajlandóak és nem vagyunk kötelesek részt venni a fogyasztói választottbíróság előtti vitarendezési eljárásban.

A weboldal cookie-beállításai úgy vannak beállítva, hogy minden cookie a lehető legjobb élményt nyújtsa. Kattintson a Cookie-k elfogadása gombra a webhely böngészésének folytatásához.
Sikeresen regisztráltál!
Hiba!